Architectura/Jaargang 5/Nummer 12/Een kleine doch ten zeerste belangwekkende tentoonstelling

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Een kleine doch ten zeerste belangwekkende tentoonstelling, […], is in een der bovenlokalen van Eensgezindheid op het spui alhier geopend. […]’ door T.
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 12 (zaterdag 20 maart 1897), p. 70. Publiek domein. In het nummer van Architectura van 27 maart 1897 staan met betrekking tot dit artikel enkele errata.

[ 70 ]  Een kleine doch ten zeerste belangwekkende tentoonstelling, reeds in ons vorig nummer aangekondigd, is in een der bovenlokalen van Eensgezindheid op het spui alhier geopend.
 De hoofdschotel is wel het complete slaapkamerameublement door den Heer h. p. berlage nz., ontworpen: Sierlijke en edele lijnen maken een geheel, gevormd door onderdeelen, die allen terzelfder tijd als versiering dienst doen en waarbij weinig dat overbodig is, niets dat gemist kan worden, en zelfs de geringste détails de zorg en het talent van den ontwerper bewijzen.
 Het voornaamste stuk is zeker de garderobe, hier vormt het blanke ijzer met het hout een stemmig geheel, waartoe de zeer geslaagde eikenkleur meewerkt, die dan ook de blauwe pullen ten volle doet harmonieeren. Als zeer gelukkig zijn verder de gewoonlijk zoo onbehagelijke nachttafels te noemen; uiterlijk practisch is de spiegel der toilettafels, vleugels aan de binnenzijde eveneens spiegels bevattende vormen opengeslagen een rechten hoek, hetwelk door dames zeer zeker geapprecieerd zal worden. Minder kan dit gezegd worden van de rekken voor handdoeken in blank ijzer, daar toch iedere natte handdoek, met de door huismoeders zoo zeer gevreesde roestplekken zal doortrekken.
 Ook koesteren wij de vrees dat de strenge vormen en al de betrekkelijk groote ijzeren onderdeelen der meubelen, menigeen, gesteld op de mollige luxe van louis xvi en andere ameublementjes, waarvan de meer zachte en luxerieuse indruk toch ook in dikwijls niet leelijke Engelsche slaapkamerameublementen terug wordt gevonden, eenigszins af zullen schrikken.
 Den heer lacause, leidschestraat alhier komt voor de vervaardiging van het houtwerk alle eer toe; ditzelfde kan niet gezegd worden van het smeedwerk, uitgevoerd door den Heer van vuuren, hem kan niet genoeg het gebruik van winkelhaak en duimstok worden aangeraden.
 De zeer rijke stoffen door de H.H. van vlissingen & co. te helmond, naar teekeningen van den Heer duco krop te haarlem, zullen door hun contrast een dergelijk ameublement tot recht brengen en zeer zeker daarmede een begeerlijk geheel vormen.
 Met genoegen zien wij hoe deze artist de vrijwillige armoede en de zucht tot het primitieve eenigszins opzijzet en toch met gezonde principes, dessins vervaardigt, die, en reeds met een eenigszins ander caracter, Engelsche toonaangevers op dit gebied op zijde streeft.
 Dier- en plantvormen worden door den Heer krop met zeer veel ernst en smaak tot patronen omgewerkt waarvan de aanwezige cartons getuigen, maar meer nog voldoen de crétonnes en de andere stoffen zelve. Het zij tegen wanden het zij in de plooien aan iedere stof eigen, altijd is de indruk aangenaam. Vooral eenige bladvormen, waarschijnlijk ontdekt in de aan kleine plantjes zoo rijke flora van Haarlem’s omstreken, in kleuren waarvan rood en groen de voornaamste zijn, vormen een fraai geheel.
 Moeilijker is het natuurlijk grootere dieren als zwanen tot patronen te vereenigen, maar het voorbeeld hier aanwezig is vooral wanneer de stof vlak is uitgespreid, geslaagd te noemen.
 In ieder geval is het aangenaam te zien, hoe door de medewerking van artisten de Nederlandsche industrie wordt vooruitgebracht. Wenschelijk was het dat in de toch niet onbelangrijke textielindustrie (twente, tilburg enz. enz.) die hulp meer werd gewaard en ingeroepen, dit kon den Fabrikanten in alle opzichten slechts ten goede komen.

t.