Architectura/Jaargang 5/Nummer 12/Histoire de l'orfèvrerie française

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Boekaankondiging. Histoire de l'orfèvrerie française, par Henri Havard, inspecteur général des beaux-arts. Paris 1896’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 12 (zaterdag 20 maart 1897), p. 71. Publiek domein.

[ 71 ]

his­toi­re de l’or­fè­vre­rie fran­çai­se, par hen­ri ha­vard, in­spec­teur gé­né­ral des beaux-arts. pa­ris 1896. BOEK­AAN­KON­DI­GING.

 40 frs. 472 p. 40 platen, 342 fig. in tekst, wordt in de Revue de l’art chrétien van Januari 1897, door dom e. roulin in een eerste artikel zeer in onderdeelen beoordeeld.
 „De geschiedenis van het Fransche goudsmidswerk werd voor dit nog niet geschreven in haar geheel. In ’t boven aangehaalde werk moet degelijk worden onderscheiden tusschen het werk zelf en de typografische behandeling. — Het werk van den Heer havard heeft belangrijke deelen in zekere kwaliteiten; maar het bevat ook hoofdstukken die geheel buitengesloten moeten zijn; maar verder bevat het eene menigte dwalingen op kunstgebied, eene menigte droevige opvattingen welke steun moeten zoeken op vooronderstellingen, spotternijen en historische valschheden. Het oordeel schijnt streng;” maar door eene gedetailleerde behandeling denkt de schrijver den lezer hiervan te zullen overtuigen.
 havard heeft de belangstelling van den Nederlandschen lezer sedert lang weten te wekken; die lezer dient dus ook te weten waar en hoever hij dezen hoofdambtenaar van Schoone Kunsten met vertrouwen kan volgen; zelfs al is ’t te midden van de verblindende(?) luxe waarmede dit werk door de Imprimeries réunies is uitgegeven.