Architectura/Jaargang 5/Nummer 13/Door bemiddeling van het comité

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Door bemiddeling van het comité tot behartiging van de belangen van Nederlandsche inzenders op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1897 is […] eene wandvlakte groot 65 M­². kosteloos afgestaan ten behoeve van een afdeeling voor de Nederlandsche Bouwkunst. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 13 (zaterdag 27 maart 1897), p. 76. Publiek domein.

[ 76 ]  — Door bemiddeling van het comité tot behartiging van de belangen van Nederlandsche inzenders op de wereldtentoonstelling te Brussel in 1897 is in de nijverheidsafdeeling eene wandvlakte groot 65 M­². kosteloos afgestaan ten behoeve van een afdeeling voor de Nederlandsche Bouwkunst.
 De Nederlandsche architecten, die teekeningen of photografieën naar hunne werken wenschen te exposeeren worden uitgenoodigd zoo spoedig mogelijk opgave van hunne inzendingen te doen aan den heer ed. cuypers, architect te amsterdam, die zich belast met de plaatsing daarvan te brussel.
 Aan de inzenders zullen geen andere kosten in rekening worden gebracht, dan die van het vervoer naar brussel en van een gedeelte — voor ieder inzender berekend naar evenredigheid van de door hem ingekomen plaatsruimte — van de kosten der installatie van de afdeeling, die echter niet anders dan uiterst gering kunnen zijn.
 De inzendingen behoorlijk verpakt, van lijsten voorzien of op stevig carton opgezet, worden ingewacht, uiterlijk vóór den 20en april a.s., aan het Gebouw van de M ij. tot bev. der Bouwkunst, amsterdam, marnixstraat 402.
 De heer ed. cuypers heeft zich bereid verklaard, op aanvrage, nadere inlichtingen te verschaffen.