Architectura/Jaargang 5/Nummer 13/Op Woensdagavond 24 dezer werd in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam de tentoonstelling geopend

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Op Woensdagavond 24 dezer werd in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam de tentoonstelling geopend van de antwoorden ingekomen op de prijsvraag voor een reclamebiljet […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 13 (zaterdag 27 maart 1897), p. 76. Publiek domein.

[ 76 ]  — Op woensdagavond 24 dezer werd in het Paleis voor Volksvlijt te amsterdam de tentoonstelling geopend van de antwoorden ingekomen op de prijsvraag voor een reclamebiljet uitgeschreven door het uitvoerend comité van de tentoonstelling voor reclamemiddelen.
 Blijkens het hier aanwezige resultaat is deze prijsvraag al heel weinig gelukkig geslaagd, de treurige aanblik van deze verzameling, mislukte pogingen, wordt nog verhoogd door dc smakelooze manier waarop ze zijn geëxposeerd. De meeste teekeningen zijn bijna direct langs de kleuren afgesneden en zonder witten achtergrond opgehangen tegen het niet zeer rustige behangsel van de expositiezaal. Het bekroonde ontwerp van den heer deuse te rotterdam voldoet al heel slecht aan den in het prijsvraagprogramma gestelden eisch, dat de idée reclame vooral goed moet worden uitgedrukt.
 Drie moeilijk zichtbare grijze figuurtjes tusschen groene bladen en gele zonnebloemen, die het geheele vlak vullen, waarop boven en onder met kleine letters den tekst is aangebracht. Dit billet zal bij reproductie, waarmede al heel weinig rekening is gehouden bij het teekenen, zeker niet geven wat het nu nog belooft; de eenige teekeningen die verder eenigszins beantwoorden aan de eischen voor een reclamebillet zijn die ingezonden onder motto’s creta en tude. Verder is motto A. S. goed geteekend maar voor het doel minder geschikt.