Architectura/Jaargang 5/Nummer 19/De heer A. N. Godefroy

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De heer A. N. Godefroy, […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 19 (zaterdag 8 mei 1897), p. 100. Publiek domein.

[ 100 ] — De heer a. n. godefroy, rustend architect te amsterdam en eerelid van het genootschap architectura, heeft ten vorige jare zijne, gedurende vijf en vijftig jaren verzamelde, hoogst belangrijke boekerij, als legaat aan het Rijk aangeboden en stond reeds aanstonds de meest belangrijke werken aan de bibliotheek van ’s Rijks Museum in bruikleen af. Thans heeft genoemde heer godefroy het reeds in bruikleen afgestane gedeelte in vollen eigendom van het Rijk doen overgaan.
 Dit geschenk bestaat uit omstreeks 1050 verschillende boek- en plaatwerken over bouwkunst en aanverwante vakken, zoowel antieke, middeleeuwsche als moderne kunst en hare geschiedenis, vervat in omstreeks 1900 boekdeelen.
 Aan den schenker is de bijzondere dank der regeering betuigd.