Architectura/Jaargang 5/Nummer 2/Mededeelingen van het Genootschap

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Mededeelingen van het Genootschap’ door J.L.M. Lauweriks
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 2 (zaterdag 9 januari 1897), [p. 9]. Publiek domein.

[ 9 ] MEDEDEELINGEN VAN HET
GENOOTSCHAP.

 1o. Als buitenlid is toegetreden de heer M. M. Slager te ’s Hertogenbosch, terwijl de heer A. K. C. Suijling te ’s Hertogenbosch van gewoon lid, buitenlid werd.
 Als aspirantlid is toegetreden de heer P. Vorkink te Amsterdam.
 2o. In de 1047e gewone vergadering is tot lid der Redactie uit het bestuur gekozen de heer J. L. M. Lauweriks, welke deze functie heeft aangenomen.
 Verden werden tot lid der Redactie gekozen de heeren K. P. C. de Bazel en J. van Nifterik, eerstgenoemde heeft de benoeming aangenomen.
 3o. De coupons leening 86, en de uitgelote aandeden (op 16 Dec. l.l.) No. 43, 56, 70, 73 en 80 kunnen op iederen werkdag van 9–12 uur ingeleverd worden bij den Penningmeester, den heer J. G. van Gendt, Stadhouderskade 122, Amsterdam.
 4o. 3e prijsvraag 1896–1897, „Een boschwachterswoning.” Maandag 4 Januari ’97 ingekomen vijf antwoorden:

no. 1 motto „Zonder toren” (7 teekeningen )
2 „Houtmep” (7 )
3 „Marie” (7 )
4 „Jagen” (4 )
5 „Driehoek in cirkel” (get.) (4 )

 5o. Heeren mededingers voor de 2e prijsvraag 1896–1897 „Een dorpsstation” worden er aan herinnerd, dat de antwoorden op deze prijsvraag vrachtvrij moeten worden ingezonden voor of op 1 Februari a.s. vóór 12 uur v.m.
 De mededingers van alle prijsvragen worden verzocht op den rechterbovenhoek van alle ingezonden teekeningen en tevens op den gezegelden naambrief te vermelden: 1e het nummer, 2e de soort der prijsvraag, 3e den datum van inzending, 4e het jaartal der groep, waartoe de prijsvraag behoort.
 6o. Van de ingekomen antwoorden op de 11e schetsprijsvraag „een parapluies- en stokkenstandaard” is bekroond het ontwerp ingezonden onder motto Nat.
 7o. Van de 12e schetsprijsvraag is geen ontwerp bekroond maar aan elk der antwoorden onder motto’s Hoog en In Haast is ƒ 5 toegekend.

Namens het Bestuur, 
De 1ste Secretaris,
J. L. M. LAUWERIKS.