Architectura/Jaargang 5/Nummer 21/Boeken

Uit Wikisource
‘Boeken’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 21 (zaterdag 22 mei 1897), p. 103. Publiek domein.

[ 103 ]BOEKEN.

1. Het bouwkundig tijdschrift deel XV bevat een artikel over „Brons-industrie te parijs,” toegelicht met eenige cliché’s, van l. f. edema van der tuuk. Van c. t. j. louis rieber een stukje getiteld: „Een zeldzaam gezicht op de Nieuwe kerk te amsterdam, met eene plaat van het kooraanzicht dier kerk.

2. Te freiburg in breisgau is verschenen en door elken boekhandelaar te bekomen, eene monographie van „Unser lieber Frauen münster zu freiburg in breisgau” in 68 lichtdrukplaten groot 35 × 49 cM., uitgegeven door de „Freiburger Münster bauverein.”

3. Bij denzelfden uitgever verscheen: „Geschichte der Christlichen Kunst von frans xavier kraus.”