Architectura/Jaargang 5/Nummer 3/A. et A. Buitengewone Prijsvraag

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘A. et A. Buitengewone Prijsvraag. Ontwerp voor een quitantie voor het genootschap A. et A.’ door Joseph Cuijpers en J.L.M. Lauweriks
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 3 (zaterdag 16 januari 1897), p. 18. Publiek domein. In het nummer van Architectura van 30 januari 1897 staat in het artikel Mededeelingen betreffende het Genootschap met betrekking tot dit artikel een rectificatie.
[ 18 ]

A. et A. Buitengewone Prijsvraag.

Ontwerp voor een quitantie voor het

genootschap A. et A.

Prijs ƒ 15.—.

 De teekening wordt gereproduceerd op eene maat van 0.128 × 0.09 M. en moet in duidelijke letters bevatten:
 het opschrift „Genootschap Architectura et Amicitia te Amsterdam.” Verder moet de indeeling zoodanig zijn, dat daarop is vermeld en kan worden ingevuld hetzelfde als bij de nu in gebruikzijnde diploma’s.
 De teekening moet op glad wit papier met inkt, overal van dezelfde kracht, worden vervaardigd, zoodat daarvan een goede photolithografische reproductie kan worden gemaakt. Mededinging staat open voor alle leden van het genootschap.
 De ontwerpen moeten uiterlijk worden ingeleverd op Donderdag den 25 Januari, des namiddags 4 uur, en voldoen aan de gewone algemeene bepalingen.
 De Jury zal bestaan uit het bestuur van het genootschap en van de beoordeeling zal in het orgaan een rapport worden gepubliceerd.

Het Bestuur van het genootschap, 
Joseph Cuijters, Voorzitter,
J. L. M. Lauweriks, 1e Secretaris.