Naar inhoud springen

Index:Architectura vol 005 no 003.djvu

Uit Wikisource
TitelArchitectura, Jrg. 5, Nr. 3
(zaterdag 16 januari 1897)
Deel5
RedacteurJos.Th.J. Cuypers, J.L.M. Lauweriks, M. de Jongh, C.W. Nijhoff, K. de Bazel
Brondjvu
VoortgangProefgelezen — Alle pagina's van het werk zijn proefgelezen, maar nog niet gecontroleerd

Pagina’s

J.L.M. Lauweriks, Me­de­dee­lin­gen van het Ge­noot­schap, [p. 13].

W.C.B., Ge­loof, p. 13-14.

Viollet-le-Duc, On­der­hou­din­gen over de bouw­kunst, p. 14-15.

Anoniem, Ver­ede­ling van het am­bacht door proe­ven van be­kwaam­heid, p. 15.

[J.L.M. Lauweriks], Egyp­te. Le­zing ge­hou­den in het ge­noot­schaps­lo­kaal, op 23 Sep­tem­ber 1896, p. 16-17.

W. Kromhout Cz., H.G. Jansen, K. de Bazel, Rapporteur, Be­oor­dee­ling van de schets­prijs­vra­gen, p. 17-18.

Joseph Cuijpers, J.L.M. Lauweriks, Ar­chi­tec­tu­ra schets­prijs­vra­gen 1897, p. 18.

Joseph Cuijpers, J.L.M. Lauweriks, A. et A. Bui­ten­ge­wo­ne Prijs­vraag. Ont­werp voor een qui­tan­tie voor het ge­noot­schap A. et A., p. 18.

P. Schotel, Red. Architectura, Tech­ni­sche Vak­ver­eeni­ging, p. 18-19.

W. Sprenger, Red., Aan de Re­dac­tie van „Ar­chi­tec­tu­ra et Ami­ci­tia” te Am­ster­dam, p. 19.

Anoniem, Na­tio­na­le Ten­toon­stel­ling van Nij­ver­heid en Kunst. Dor­drecht, Ju­ni, Ju­li, Au­gus­tus 1897, p. 19-20.

Berichten

Anoniem, Mi­chel­an­ge­lo in het Rijks­mu­seum, p. 20.

Anoniem, Van de Tech­ni­sche Vak­ver­eeni­ging, […], p. 20.

Anoniem, Vak­ver­eeni­gin­gen, p. 20.

Anoniem, Vi­tru­vius, p. 20.


Anoniem, Dienst­aan­bie­din­gen en va­can­te be­trek­kin­gen, p. 20.