Architectura/Jaargang 5/Nummer 3/Architectura schetsprijsvragen 1897

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Architectura schetsprijsvragen 1897’ door Joseph Cuijpers en J.L.M. Lauweriks
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 3 (zaterdag 16 januari 1897), p. 18. Publiek domein.
[ 18 ]

ARCHITECTURA SCHETSPRIJSVRAGEN 1897.

I. Ontwerp voor een brievenbus voor het genootschap

A. et A. van geslagen en gesmeed ijzer.

Prijs ƒ 12.50.

Tijd van inlevering vòòr of op Donderdag 25 Februari e.k.

II. Ontwerp voor een gemetselde open spiltrap.

Prijs ƒ 12.50.

Tijd van inlevering vòòr of op Donderdag 11 Maart e.k.

Algemeene bepalingen.

 De ontwerpen moeten uiterlijk ten 4 ure des namiddags op den datum van inlevering voor de verschillende prijsvragen hierboven genoemd, vrachtvrij ontvangen zijn aan het adres van den 1en Secretaris van het genootschap A. et A., American-hotel te Amsterdam.
 Alle ontwerpen moeten vergezeld zijn van een verzegelden naambrief; op den omslag daarvan moet voorkomen:
 1e. het motto waaronder het ontwerp is ingezonden;
 2e. een correspondentieadres om zoo noodig met den ontwerper in briefwisseling te kunnen treden;
 3e. nauwkeurige opgave, van het jaartal en het nummer, de soort der prijsvraag en van den datum van inzending.
 De naam van den vervaardiger mag op de teekeningen niet voorkomen. Wanneer aan bovenstaande bepalingen niet wordt voldaan, zullen de ontwerpen niet voor mededinging in aanmerking komen.
 De jury heeft het recht om, ingeval geen bekroning wordt toegekend, de beschikbare gelden geheel of gedeeltelijk te verdeelen tusschen die ontwerpen welke volgens haar oordeel op een dergelijke belooning kunnen aanspraak maken.
 Juryleden zijn de heeren W. Kromhout Cz., H. G. Jansen en K. de Bazel.

PROGRAMMA’S.

I. Ontwerp voor een brievenbus voor het genootschap

A. et A. van geslagen en gesmeed ijzer.

 De bus moet zoodanig zijn vervaardigd dat deze geschikt is om tegen een muur of schutwerk te worden opgehangen – en zoo eenvoudig mogelijk worden samengesteld.
 Hoogte 0,61 M.
 Breedte 0,35 „
 Diepte 0,16 „
 De inworp voor brieven, drukwerken, tijdschriften en boeken moet zoodanig in het bovenvlak worden aangebracht dat deze daardoor eenmaal ingeworpen, langs dien weg niet meer verwijderd kunnen worden; de maat van dezen inworp is: lengte 0.24 M., breedte 0,02½ M.
 In de voorzijde moet een langwerpig deurtje zijn aangebracht aan de onderzijde daarvan een ruitje voor controle.
 Gevraagd worden:
 voor-, zijaanzicht, doorsneden en details alles op ware grootte geteekend als werkteekening.
 Behandeling der teekening wordt vrijgelaten.

II. Ontwerp voor een gemetselde open spiltrap.

 Deze trap wordt verondersteld te zijn gelegen in een aan de buitenlucht grenzend torentje of uitbouw, ter verbinding van twee verdiepingen, hoogte van vloer tot vloer 4.50 M., de straal van de spilopening minstens 0.20 M., de straal van den binnenwand 1.30 M. De trap moet worden geteekend in verband met de indeeling van den wand door vensters en leuning.

 Gevraagd worden:
 plannen, opstanden, doorsneden op schaal 1 à 10, enkele hoofdzakelijke details van profileeringen op ware grootte. De teekeningen moeten in zwarte inktlijnen zonder schaduw worden vervaardigd.

Het Bestuur van het Genootschap, 
JOSEPH CUIJPERS, Voorzitter.
J. L. M. LAUWERIKS, 1e Secretaris.