Architectura/Jaargang 5/Nummer 3/Veredeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Veredeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 3 (zaterdag 16 januari 1897), p. 15. Publiek domein.
[ 15 ]

Veredeling van het ambacht door proeven van bekwaamheid.

 Voor deze zaak is een Hoofdcomité geconstitueerd van 23 personen bestaande uit afgevaardigden van een 14tal in den lande welbekende vereenigingen (reeds in vorige berichten genoemd). Thans aangevuld met eenige personen van invloed, om haar ook in de verschillende provinciën te kunnen vertegenwoordigen.
 Dit Hoofdcomité hield zijn eerste algemeene vergadering 23 November jl. te ’s Gravenhage, aldaar werden besproken de grondslagen, waarop men zal trachten, deze zaak in Nederland algemeen ingang te doen vinden.
 Teneinde ondanks de verschillende plaatselijke omstandigheden, toch een zekere eenheid van handelen te kunnen in acht nemen, werd besloten eerst een algemeenen leiddraad vast te stellen. Het ontwerp hiervoor is opgedragen aan eene subcommissie bestaande uit de heeren:

Dr. P. J. H. Cuypers te Valkenburg. J. A. Frederiks te Middelburg.
P. J. Houtzagers Utrecht. K. de Bazel Amsterdam.
J. J. van Nieuwkerken en H. L. Boersma beiden ’s Gravenhage.

 Zoodra deze leiddraad is vastgesteld, kan worden overgegaan tot de vorming van provinciale commissiën en van de commissiën van deskundigen in de te kiezen ambachten.
 Als plaats voor de eerstvolgende algemeen[e] vergadering van het Hoofdcomité is Amsterdam aangewezen.
 Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het vaste bureau, bestaande uit de heeren: J. F. W. Conrad, voorzitter, en K. L. Boersma, secretaris, beiden te ’s Gravenhage.

Weekblad „De Nijverheid.”