Architectura/Jaargang 5/Nummer 3/Vitruvius

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Vitruvius’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 3 (zaterdag 16 januari 1897), p. 20. Publiek domein.
[ 20 ]

Vitruvius.

 In het „Bouwkundig Tijdschrift,” uitgave van de Maatschappij tot bev. der Bouwkunst, deel XIV, deel 40 der bouwkundige bijdragen, komt als vervolg op een artikel van den heer Peters over Vitruvius voor:
 1e een korte inhoudsopgave van het werk van dien meester in X boeken verdeeld.
 2e. Valentin Rose’s mededeelingen omtrent de nog in handschrift bestaande Vitruvii.
 3e. opgave der bekende uitgaven en herdrukken van Vitruvius „Architectura” in de Latijnsche, Italiaansche, Fransche, Duitsche, Engelsche en Spaansche talen.
 Als slot wordt daaraan toegevoegd:
 Bovenstaande opgaven van Vitruvius Architectura in verschillende landen verschenen uitgaven, herdrukken en verkorte uitgaven, is hoogstwaarschijnlijk verre van volledig, oudstijds toch verschenen niet zelden werken van verschillende schrijvers bijeen, doch onder den titel van slechts één hunner, zoodat allicht enkele uitgaven en herdrukken van Vitruvius daardoor onvermeld zijn gebleven.
 Ook is het niet onwaarschijnlijk dat enkele uitgaven die slechts in beperkten kring bekend werden, allengs vergeten of verloren zijn geraakt, zoodat men het aantal der van de Architectura verschenen uitgaven gerust op een honderdtal kan stellen.
 In onze openbare boekerijen bevinden zich daarvan blijkens de aanteekeningen, tal van exemplaren, in de Universiteitsbibliotheek te Leiden, zelfs een belangrijke collectie; buitendien bezitten ook vele particulier bibliotheken een of meer dier uitgaven, zoodat hun die lust mogen gevoelen Vitruvius volledig te bestudeeren en in onze taal een uitgave te doen verschijnen, daartoe inderdaad alle gegevens ten dienste staan.