Architectura/Jaargang 5/Nummer 6/In den loop van dezen zomer

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘In den loop van dezen zomer zal aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam de gelegenheid worden opengesteld om te dingen naar den „Prix de Rome” in de Architectuur. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 6 (zaterdag 6 februari 1897), p. 38. Publiek domein.

[ 38 ]  — In den loop van dezen zomer zal aan de Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te amsterdam de gelegenheid worden opengesteld om te dingen naar den „Prix de Rome” in de Architectuur.
 De vorige prijskamp in de bouwkunst heeft tot geen resultaat geleid, daar de eenige candidaat zich voor het einde had teruggetrokken. Het is zeer te wenschen, dat ditmaal binnen de grenzen der tegenwoordig geldende organisatie aan de Rijks-Academie de voorwaarden dusdanig zullen worden gesteld, dat meerdere bouwkundigen zich zullen aanmelden om te dingen naar het jaargeld.
 Aangezien er bij dezen prijskamp niet aan gedacht kan worden om hen alleen, die de theorethische studiën te delft hebben gedaan alleen toe te laten — maar het veelmeer in de bedoeling ligt om hen, die met beperktere middelen de vrije opleiding in de praktijk volgen, de gelegenheid te geven om hun blik door eene buitenlandsche studie te verruimen — zoo wil het ons voorkomen, dat juist de praktische zijde van de natuur- en wiskundige vakken tot eisch gesteld kan worden bij de bepaling tot toelating voor den wedstrijd.