Architectura/Jaargang 5/Nummer 6/J. F. Metzelaar

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘† J. F. Metzelaar’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 6 (zaterdag 6 februari 1897), p. 32. Publiek domein.

[ 32 ]

 † J. F. METZELAAR. 

 Onder de jongeren hebben weinigen nog den onlangs overleden Heer metzelaar, gepensioneerd bouwkundige van ’t Ministerie van Justitie, persoonlijk gekend, — sedert verscheidene jaren reeds werd hij in zijne betrekking opgevolgd door zijn zoon, die aan de Polytechnische school in den korten tijd van vier jaren zoowel het diploma van civiel- als dat van bouwkundig ingenieur verwierf.
 Het rechtsgebouw te tiel behoort tot de meest belangrijke bouwwerken van den overledene en kenmerkt zijne kunstopvatting onder den invloed, vooral van wat men vroeger als de toepassing der klassieke bouwkunst voor ons vaderland beschouwde, terwijl vele jongeren in die dagen reeds het meest aan de Hollandsche Renaissance offerden.
 De Heer metzelaar mocht de voldoening genieten, boven het meerendeel onzer bouwkundige veteranen, van gedurende zijne rustige laatste levensjaren zijne loopbaan door zijn zoon met toewijding en kracht voortgezet te zien.