Architectura/Jaargang 5/Nummer 6/Tot Hoofddirecteur van 's Rijks-Museum te Amsterdam is benoemd

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Tot Hoofddirecteur van ’s Rijks-Museum te Amsterdam is benoemd […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 6 (zaterdag 6 februari 1897), p. 38. Publiek domein.

[ 38 ]  — Tot Hoofddirecteur van ’s Rijks-Museum te amsterdam is benoemd jhr. b. van riemsdijk, Directeur van het Nederlandsch Museum aldaar. De betrekkingen van Onder-Directeur van het Prentencabinet, en Directeur der Schilderijen-verzameling zijn nog niet vervuld.
 jhr. b. van riemsdijk heeft zijn loopbaan als gediplomeerd bouwkundig-ingenieur van uit delft begonnen bij Staatsspoorwegen, waar hij werkzaam was aan de lijn dordrecht-geldermalsen; daarna werd hij verbonden aan de afdeeling VI, Schoone Kunsten van ’t Ministerie van Binnenlandsche Zaken — welke betrekking hem meer in de gelegenheid stelde om den toestand der Nederlandsche monumenten te leeren kennen. Hierop volgde zijne benoeming tot onder-directeur en na ’t overlijden van den Heer david van der kellen tot Directeur van het Ned. Museum. Ook buiten zijn onmiddellijken werkkring gebruikte hij vaak zijn invloed om bij particulieren en bij genootschappen het behoud van geschiedkundige monumenten te bevorderen, getuige o. a. de herstellingen te Sehermerhorn en te Leerdam.
 De betrekking van hoofddirecteur, die bijzonder organiseerend en administratief is, stemt zeker meer overeen met het karakter van technisch opgeleid man, dan met den aanleg van een directeur van dc Schilderijen verzamelingen, hoe uitgebreid diens astistieke en archeologische kennis ook moge zijn.