Architectura/Jaargang 5/Nummer 7/Ingezonden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Ingezonden. Aan de Redactie van Architectura, orgaan v. h. Genootschap „Architectura & Amicitia”’ door Steendrukkerij v/h Amand en Red. A. et A.
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 7 (zaterdag 13 februari 1897), p. 45. Publiek domein.

[ 45 ]

IN­GE­ZON­DEN. aan de re­dac­tie van ar­chi­tec­tu­ra, or­gaan v. h. ge­noot­schap „ar­chi­tec­tu­ra & ami­ci­tia.”
M.M.

 Vergunt ons een paar regels in uw blad naar aanleiding der daarin voorkomende critiek op onzen kalender voor 1897. Het is niet onze bedoeling die critiek aan te vallen of te weerleggen, want gelukkig kunnen wij ons het genot van een goedmoedigen gullen lach over dergelijke beoordeelingen permitteeren. Doch er staat onder dat stukje heel bescheiden een lettertje, een l. denkelijk bedoeld als onderteekening van het redactie-lid aan welks pen het schoone stuk is ontvloeid, en nu vinden wij onder de namen van de redacteuren, die aan het hoofd van uw blad vermeld zijn, slechts een die met l begint, n.l. den heer lauweriks. Wij kunnen dus met reden vermoeden, dat die heer de kranige criticus is. Vergissen wij ons echter niet, dan heeft deze heer zelf een zaakje in reclame-biljetten, waarvan de buitenwereld vooralsnog weinig resultaten gezien heeft. Acht u het nu niet gevaaarlijk, aan zoo iemand de taak op te dragen, een oordeel te vellen over het werk van een meer succesvol collega en van een concurreerende firma? Dat wordt dan zoo licht een welkome gelegenheid om de antagonisten eens even de huid vol te schelden.
 Dat is het eenige dat wij op de critiek van dezen heer wenschen te antwoorden. Dankend voor de verleende ruimte teekenen wij niet de meeste achting[.]

5 februari 1897. Uw dienstw. drn.
steendrukkerij v/h amand.

 De Redactie laat het oordeel tusschen de argumenten van den Heer l. en die van de firma amand gaarne aan den lezer over.
 Zij merkt echter op dat de firma amand, waar zij spreekt over het drijven van een zaakje, zich werkelijk vergist waardoor de „concurreerende firma” het effect mist; niettegenstaande dat komt door bovenstaand stukje de firma amand zelf in de, den Heer l. toegedichte, positie.

red. a. et a.