Architectura/Jaargang 5/Nummer 7/Mededeelingen van het Genootschap

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Mededeelingen van het Genootschap’ door [J.L.M. Lauweriks]
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 7 (zaterdag 13 februari 1897), [p. 39]. Publiek domein.

[ 39 ] ME­DE­DEE­LIN­GEN VAN HET GE­NOOT­SCHAP.

 1o. De 1050e gewone vergadering zal gehouden worden op woensdag 17 februari a. s., ’s avonds ten 8 ure precies, in het American Hotel, leidscheplein alhier.
 Voor deze vergadering zal de heer dr. h. c. muller eene bijdrage leveren Onderwerp: iets over het drama bij verschillende volken met fragmenten uit de antigone van sophocles.
 Voor deze gelegenheid zal de vergadering gehouden worden in de groote zaal van het American-Hotel.
 Heeren leden worden er aan herinnerd, dat op de 1049e gewone vergadering besloten werd op deze 1050e vergadering dames te introduceeren, en het met het oog op de ruimere localiteit gewenscht is ook niet-leden der vereeniging te introduceeren.
AGENDA.
 a. Mededeelingen van het bestuur.
 b. Inleiding van den voorzitter.
 c. Voordracht van dr. h. c. muller, Onderwerp: „iets over het drama bij verschillende volken.
 d. Pauze.
 e. Vervolg voordracht van dr. h. c. muller: fragmenten uit de antigone van sophocles.
 Nog brengt het bestuur ter kennis der leden, dat voor deze vergadering de pers ter bijwoning zal worden uitgenoodigd.
 2o. Sedert de vorige opgaaf zijn als buitenlid toegetreden de heeren:

 j. g. veldheer, teekenaar te haarlem.
 w. o. j. nieuwenkamp,    
 w. t. a. vaarzon morel,    

 3o. De 5 ingekomen antwoorden op de 2e genootschapsprijsvraag 1896–1897, „een dorpsstation” blijven tot ná 17 februari in het Genootschapslokaal geëxposeerd.
 4o. Idem: de ingekomen antwoorden op de 1ste „Uitgave prijsvraag,” omschreven in no. 46 van den 4en jaargang 1896.
 5o. Van de twee ingekomen bekroonde antwoorden op de 12e schetsprijsvraag 1896, motto „in haast” en „hoog” heeft zich als inzender onder het laatste motto bekend gemaakt de heer j. teppema te haarlem, terwijl de inzenders der beide motto’s de toegekende bekroningen hebben aanvaard.
 6. Van de „Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs.”