Architectura/Jaargang 5/Nummer 8/Bouwvakbond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Bouwvakbond’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Architectura, jrg. 5, nr. 8 (zaterdag 20 februari 1897), p. 51-52. Publiek domein.
[ 51 ]
BOUWVAKBOND.

 — Dezer dagen is te enschede een vergadering gehouden van werklieden, in het bouwvak werkzaam, ter bespreking van een op te richten Twentschen Bouwvakbond.
 In deze vergadering werd gewezen op de schromelijke misstanden, die er onder de werklieden van de verschillende bouwvakken bestaan en op de geheele regelloosheid ten opzichte van loon en arbeidsduur, en daarom geadviseerd tot de oprichting eener vereeniging, die zich bezig houdt met de wanordelijke toestanden in het vak en streeft naar verbetering van den stoffelijken toestand van hen, die het beoefenen. [ 52 ]
 Als dringende eischen werden genoemd: afschaffing van stukwerk, vermeerdering van loon en verkorting van werktijd, en een bij de wet vastgestelden maximum-arbeidsdag.
 Het resultaat der bespreking was dat besloten werd tot definitieve oprichting van een algemeenen Twentschen Bouwvakbond. Er is reeds een bestuur gekozen.
 De bijeenkomst was door cira 50 personen, meest timmerlieden, bezocht.