Arnhemsche Courant/Jaargang 108/Nummer 10597/Uit de Tijdschriften

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Uit de Tijdschriften
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 19 januari 1921
Titel Uit de Tijdschriften
Krant Arnhemsche Courant
Jg, nr 108, 10597
Editie, pg [Dag], eerste blad, [3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Uit de Tijdschriften.

      „De Wereldkroniek” geeft o.m. enkele foto’s van den onlangs overleden Duitschen rijkskanselier Von Bethmann Hollweg; een van den feestelijken intocht van koning Konstantijn te Athene, en van de aankomst van Harding met zijn echtgenoote te Bedford. Voorts is in beeld gebracht een nieuwe landbouwmachine om het vlas te plukken. Dr. H. C. Prinsen Geerligs schrijft over de suikerindustrie op Java, waarbij eenige foto’s, Jac. van den Bosch geeft een artikel over het Münchener marionetten-theater, terwijl Henriëtte Barbe een geïllustreerd artikel schrijft over het kasteel van Blois. Tenslotte een tweetal schetsen en sportbijdragen over den Spijker-rit en Carpentier.

      Het Januari-nummer van „De militaire Spectator” bevat een artike over de quaestie van de doormarsch door Limburg door majoor P. H. A. de Ridder; generaal-maj. J. C. C. Tonnet schrijft over artillerie in den bewegings- en in den stellingsoorlog; J. P. J. Verberne, majoor der jagers, een antwoord op de replieken over het R. K. defensierapport. Voorts een en ander over de Fransche schietregels door kap. U. J. W. Roldanus, en een uit het Javaansch vertaalde brief den den spectator. Tenslotte de gewone rubrieken.

      In „Groot Nederland” geeft mr. Jaap van Gelderen zijn vertaling van Horatius’ Zangen. Verder van G. J. M. Simons een schets „Narrenliefde” getiteld, en van Dop Bles een tooneelspel in drie bedrijven getiteld „Narcose”. Carry van Bruggen vervolgt haar schetsjes onder den titel: „’t Huisje aan den sloot”, Dr. F. H. Fischer schrijft over het groote hervormingsjaar 1520.