Arnhemsche Courant/Jaargang 108/Nummer 10733/Nieuwe uitgaven

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nieuwe uitgaven
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 30 juni 1921
Titel Nieuwe uitgaven
Krant Arnhemsche Courant
Jg, nr 108, 10733
Editie, pg [Dag], eerste blad, [3]
Arnhemsche Courant vol 108 no 10733 Nieuwe uitgaven.jpg
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

NIEUWE UITGAVEN.

      Bij W. F. Crouwel te Utrecht verscheen voor ’t jaar 1921 een uitvoerige gids voor uitstapjes door Nederland, opgesteld met medewerking van verschillende vereenigingen tot bevordering van vreemdelingenverkeer. ’t Boekje is geïllustreerd en bespreekt vele uitstapjes door alle hoeken van ons land. Verder bevat het vele tramdienstregelingen en stoombootdiensten, die bij ’t organiseeren van uitstapjes dienstig kunnen zijn.

      Bij de Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur te Amsterdam verscheen een handboekje der practische fotografie, voor eerstbeginnende en gevorderde amateurfotografen. Het geïllustreerde boekje beleeft hiermede een 2en druk.

      Als uitgave van „De Sikkel” te Antwerpen, verschenen in een klein eenvoudig boekje saamgebracht de Celbrieven van Wies Moens, de jonge flamingant. De brieven zijn alle tijdens zijn voorloopige hechtenis geschreven aan vrienden. Dr. Lod. Dorfel voorzag hen van een inleiding.
      Bij „De Sikkel” te Antwerpen verscheen voorts een „Beknopt overzicht van de Vlaamsche Letterkunde, hoofdzakelijk in de 19e eeuw”, door Eug. de Bock.
      Verder verschenen als gemeenschappelijke uitgave van „De Sikkel” te Antwerpen en Em. Querido te Amsterdam eenige opstellen van Dr. A. Jacob, overgedrukt uit „de Vlaamsche Stem” en een opstel van Marnix Gysen over Karel van de Woestijne. Tenslotte nog als uitgave van beide uitgevers een brochure van Theo van Doesburg, onder den titel „Klassiek-Barok-Modern.”

      Bij de Hollandia Drukkerij te Baarn, verscheen van de hand van Dr. A. H. Blaauw, hoogleeraar aan de Landbouwhoogeschool een brochure over „Goed en kwaad.”