Bouwkundig Weekblad/Jaargang 41/Nummer 22/Ontvangen boekwerken en tijdschriften

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ontvangen boekwerken en tijdschriften
Auteur(s) Anoniem
Datum 29 mei 1920
Titel Ontvangen boekwerken en tijdschriften
Tijdschrift Bouwkundig Weekblad
Jg, nr, pg 41, 22, 129-130
Opmerkingen Vilmos Huszár vermeld als V. Huszar, Jan Wils als J. Wils, Jan Gratama als Gratama, Albert Eintein als Einstein, Arie Keppler als Keppler, Hendrik Petrus Berlage als H.P. Berlage
Brontaal Nederlands
Bron [1] en [2]
Auteursrecht Publiek domein

[129]

[...]


ONTVANGEN BOEKWERKEN EN TIJDSCHRIFTEN.


      Volkswoningbouw.

      Album bevattende 20 platen van woningcomplexen. Uitgegeven door de vereeniging „Haagsche Kunstkring”.
      In een zeer fraaie mappe — ontworpen door V. Huszar — liggen een 20-tal platen met voorstellingen van de reeds alom bekende woningbouwcomplexen te Hilversum, Breukelen, Rotterdam en Voorschoten en Velzen. Het doel van dit verzamelwerk — dat niet in den handel, maar verkrijgbaar is bij den Haagschen Kunstkring — is, naar men mij nader aanduidde, om vooral de aesthetische zijde van den woningbouw te belichten. M.i. heeft men dit doel, door de buitenissige teekeningen, die de heer J. Wils vervaardigde — absoluut gemist. De teekeningen zijn onduidelijk en geven niet de stemming weer die de uitgave juist beoogde te benaderen. Met goede foto’s was hier m.i. veel meer bereikt. Gratama heeft indertijd geschreven dat men paradoxaal zou kunnen zeggen dat teekenen de kunst van weglaten is. Maar daarom wordt een teekening nog geen rebus. Waar is de eigen schaduw van den onderkant van de goot in achterstaande afbeelding? Weet Einstein soms raad?
      De teekeningen zijn aangevuld met enkele gegevens over oppervlakten, bouwsommen, huren, enz.
      Dr. Berlage schreef een korte inleiding.

      H. J. v.d. Veen, „IJzerconstructies”. Uitgave L. J. Veen. Prijs f 12.50, alleen geboden.
      Dit bekende boekwerk beleeft zijn 4en druk, hetgeen genoegzame aanbeveling is.

129


[130]

[Jan Wils (1891-1972). Eerste Rotterdams Tuindorp,
Rotterdam, perspectieftekening.
Ca. 1920.]
AFBEELDING UIT „VOLKSWONINGBOUW”.


Het is o.m. aangevuld met gegevens van het Centraal Bureau voor de Normalisatie betreffende Normaalnagels, en standaardvormen voor schroefbouten.

      Tijdschrift voor Volkshuisvesting 1920, No. 4.

      De heer Keppler geeft een geïllustreerde beschrijving van het 2e complex noodwoningen te Amsterdam. A. Plate behandelt de normalisatie van het ijzeren raam als voorbeeld van normalisatie van de onderdeelen van woningbouw.
      Zeer lezenswaard is de toelichting die de heer H. v. d. Kaa geeft tot zijn mededeelingen in de laatste vergadering van de Gezondheidscommissie te Amsterdam over het particulier initiatief en de woningvoorziening. De Kroniek van P. B. S. behandelt het rapport uitgebracht door de heeren A. Heldring en P. H. van Groningen, Dr. H. P. Berlage en D. F. Slothouwer aan het Hoofdbestuur van de Maatschappij van Nijverheid, over de vraag: „in hoeverre de werkwijzen der grootindustrie van toepassing zouden kunnen zijn bij den bouw van woningen, teneinde daardoor tot een besparing der bouwkosten te komen.”

130