Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/23 november/VVt Venetien den 3. November 1618

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt Venetien den 3. November 1618’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 23 november 1618]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien den 3. November 1618.

VAn Neapels heeftmen dat selvighe Armade, op dewelcke men nu alleen siet, noch in esse blijft, ende voor selvighe Vice Koninck: niet teghenstaende die van Siculen naer dat sy vernomen dat die Turcksche Vlote weder te rugghe gheweecken was, syne Galleyen afghedanckt, met syne Crijchs rustinghe even starck voort. Liet oock een Regiment voetknechten onder den Oversten Loffred aennemen, ende werdt gheseyt, dat hy noch meer Ruyters wilde lichten laten.
 Alhier is een Rijck geladen Schip van Constantinopel aengecomen. Ende hebben advys vā Lysbona, dat aldaer een niuwe partita van 500. Duysent besloten was, 200. Duysent op Nurenberg, 250. Duysent tot Mylanen, ende de reste aent Spaensche Hoff, in 4. Maenden, alle maēden een quota te betalen, ooc 80. Duysent Croonen naer Nederlant voor Marcquis Spingola, om Chrijchs proviesien te maecken.