Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/30 november/VVt VVeenen, den 11. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt VVeenen, den 11. dito [= 11 november 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 30 november 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt VVeenen, den 11. dito.

 Der Keyserrinne swackheyt alhier, is opt hoochste ghecomen, alsoo dat haeres levens geen hope meer en is. Ende men heeft op date opentlijck om gheslaghen, ende int gansche Landt alle Magistraten bevolen, gheene Speelieden, ende Music noch op Bruyloften ofte andersins, mogē houden te laeten, die wyle Erts Hertoge Maximiliaen gestorven is.
 De Grave van Dampier is noch alhier, begeert niet naer den Leger te trecken, die wyle de Grave van Buchaimb hem commanderen soude. Ende men heeft uyt onsen Keyserlijcke Leger, die welcke in Bohemen verschanst was dat de selve gantsch op gebroocken ende herrewaerts comen soude, maer werden achtervolcht vande Grave van Thurn. Alhier werden verwacht om ghemonstert te werden, des Fuggers Regiment. Men segt datter oock 2000. Mannen van Triest op den wech syn souden dē Oostenrijckschen Lantdach soude morghen beginnen, doch vinden sich noch weynigh Heerē alhier, men seght datter alderhande saecken op de baene sullen gebracht werden, ende dat de Keyser gelt ende volck tegen de Bohemen van dese Standen begeert, ende dat sy den Koninck Ferdinand hulden ende sweeren souden.
 Men heeft oock advis dat Ertshertoch Leopolt tusschen Lints ende Passaw, in een Dorp Doodelijck cranck liggen soude.