Naar inhoud springen

Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/30 november/VVt Venetien, den 10. November 1618

Uit Wikisource
‘VVt Venetien, den 10. November 1618’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 30 november 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt Venetien, den 10. November 1618.

WY verstaen dat de Marcquis van Santa Croce tot Mylanen gearriveert is, Deswegen de Gouverneur aldaer terstont den Generael over die Ruyterye tot hem gesonden hem te besoecken ende willecom te heeten, men seght dat hy bevel heeft die 2. Lombaerdische Regimenten van de Colonnellen Ro ende Bagliona, als oock een Neapolitaensch Regiment in Sardignien te seynden, om den winter aldaer te blijven, op dat sy op het voor-iaer dies te lichter mogen te Schepe ghebracht ende tot de voorhebbende impresa die men noch niet en weet waer op sy ghemunt ende gebruyckt werden.
Tot Napels werden 2. Regimenten voet volcx aengenomen, die naer Bohemen tot assistentie vanden Keyser souden ghesonden worden.