Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1618/30 november/Wt Prage de 12. dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Wt Prage de 12. dito. [= 12 november 1618]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [vrijdag 30 november 1618, p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

Wt Prage de 12. dito.

 Voor 3. daghen sijn weder 2. groote stucken geschuts, met 400. Cogelen ende ettelijcke tonnen bussen polver van hier naer onsen leger voor Pilsen gesonden, Maer wierden daer by nochmaels Commissarissen afgeveerdicht, tot overvloet, om by die in Pilsen te protesteren, ende tot goetwillighe overgevinghe tegen verseckeringe dat hun niet misdaen, noch eenighen overlast geschieden soude, te vermaenen. Ende hoe wel die Tractatie met hun tamelijck wel was vergaen, heeft doch daer nae als der Standen Ghedeputeerde weder afgetrocken waren, den oversten daer binnē, den Magistraet hunnen Eedt vermaent, ende wat daer uyt ontstaen mochte, hun daer dore weder afgemaent, wilt ooc die Stadt niet opgeven, hy hebbe dan Brieven vanden Keyser, deswegen de Grave van Mansvelt, die Stadt weder opt nieuwe laet beschieten.
 Dat Slesische Crijchs volck is den 6. deses, in onsen leger aengecomen, hebben tot Brunaw: alle stucken geschuts, welcke selvigen Abt op eenige plaetsen op die Stadts Mueren hadde setten laten, mede wech genomen.