Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/12 december/VVt VVorms, den 30 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt VVorms, den 30 dito. [= 30 november 1620]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 12 december 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt VVorms, den 30 dito.

Wp meynen toecomende weecke (dewijle men niet meer verrichten can) ons quartier inde stadt Worms ende omliggende plaetsen te nemeu, de Heere Generael sal oock tot Worms logeren.
 Den roep heeft ghegaen, dat de Marquis Spinola 2000 Soldaten in Ydenheim gebracht hadde, maer ten vervolgt niet, alleen dat de Bisschop van Spier eenich 100 Lant-volck daer in gelegt sich oock desweghen by den Heere Stadthouder gheexcuseert, met vermelden, het gheschiede in dese periculeuse tyden tot defensie der Onderdanen.
 Voor 5. dagen is de Heere Marck-grave van Dourlach van hier verreyst, om opsicht te nemen dat de Bisschop van Spiers niet en tenteert.
 De Marquis Spinola soude noch qualijck te passe, ende van meyninghe syn, sich naer Brussel te begeven.
 Voor weynich dagen heeft de Luytenant Paf eenen Spaenschen Courier met veel Spaensche Brieven hier binnen ghebracht, ende hebben ooc onse Ruyters 50. Spaensche Soldaten, dewelcke een Dorp plonderen wilden, aenghetast, ende meestendeel doot gheschoten.