Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/12 december/VVt der Bergstraten, den 2. December

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘VVt der Bergstraten, den 2. December’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 12 december 1620, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

VVt der Bergſtraten, den 2. December.

 Der Gheunieerden Crijghsvolck treckt seer dp dese zyde van den Rhyn: Voorleden Sondach avont syn 18. Cornetten, van Grave Heyndrick van Nassauw Ruyters, tot Bensheym aencomen, van daer sy hun naer Averbach (den Lant-Grave van Darmstadt toebehoorende) begeven hebben, ende des nachts quartier begheert, maer van de Boeren (als zy ten deele tot Bickenbach op de Marckt zijn gheweest, ende eenen dronck hadden) is gheweygert worden, soo hebben die Ruyters dat Dorp met ghewelt aenghegrepen, 9. Boeren doorschoten, veele verwont, ende dat Dorp gheplondert.
 In dat Bisdom Spier is een groot vluchten, naer die Stadt Spier, ende is voor ghisteren in de nacht tot Idenoeimb eenen Allarm gheweest, want men meynde dat Grave Heyndrick Frederick van Nassau voorhanden was.