Courante uyt Italien, Duytslandt, &c./1620/12 december/Van Barcelona wert geadviseert

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Van Barcelona wert geadviseert, […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., [zaterdag] 12 december 1620, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  Van Barcelona wert geadviseert, dat de Marquis van S. Croys, met 7. Galleijen, 2. Turcksche Schepen ende eenighe andere Rovers teghen ghevaren, met de selve langhe ghestreden, dat beydersydts veele ghebleven waren, daer nae is de Marquis weder nae Barcelona ghevaren, om sich weder te Armeren, ende die Rovers te vervolgen: Aen dieselve plaetsen doen andere Zee-roovers oock grooten schade, hebben een Stedeken int Coninckrijck Granada gheplondert, ende veel volcks wech ghevoert, ’twelc dan in Jabea int Coninckrijck Valencen oock gheschiet is, daerom beveel ghedaen was, middelen te ghebruycken, om deselve te bejegenen.