Da Costa/Aan mijn zoon Abraham

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

AAN MIJN ZOON ABRAHAM

BIJ ZIJNE AANNEMING TOT LID DER WAALSCHE
GEMEENTE MET EEN BIJBEL.


Mijn zoon! van d’ eeuw’gen God werd deze schat gegeven
   aan ’s werelds volkren t’ zaam met Jacobs nagslacht.
Heb in dat woord ook gy uw heul, uw heil, uw leven.
   Geen zilver of geen goud haalt by zijn duur en kracht.

Zoo vestig oog en hart steeds op dat Boek der boeken,
   doorgrond zijn diepen zin in eenvoud en gebeên,
en leer’ der vaadren God u dáár Hem-zelven zoeken,
   Die ’t eerst ons heeft gezocht in Zijn barmhartigheên.

U laat ons ouderhart voor schat of kostbaarheden
   het somber uitzicht slechts op een geschokten tijd!
Is Jesus en Zijn liefde het uwe eens ingetreden
   zoo zegge u, o mijn zoon! dit — hoe rijk gy zijt.