Da Costa/Den zeven geesten voor den troon

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

SLOTZANG.
Genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was,
en Die komen zal: en van de Zeven Geesten die voor
zijnen troon zijn
— Openbaringen I : 4.

[Wijze: Psalm 36.]

Den zeven geesten voor den troon #1
zij, met den VADER en den ZOON,
aanbidding, lof en eere!
Het Zevengeestental is Één,
oneindig in verscheidenheên,
maar steeds één Geest, één Heere!
By donderslag- en stemgeluid
schiet Hy in zevenstralen uit (2e citaat)
op de allerhande scharen!
Van Hem is ’t vloeibre olijvengoud
dat d’ eeuwgen lichtglans onderhoudt
der zeven kandelaren! (2e citaat)

Ontzettend geheimenis!
Die was, Die wezen zal, Die is,
is Een en Drie te gader!
God is een Geest, dien niemand zag,
geen schepsel immer naadren mag!
lof zij d’ onzichtbren Vader! —
God is in ’t vleesch geopenbaard!
gehoord, gezien, getast op aard!
Hosanna onzen Heere! —
God is een God, die ’t Al behoudt
met geest en leven zevenvoud!
Den Heilgen Geest zij de eere!

O Geest! geleid ons tot den Zoon!
Breng ons, o Heer! voor ’s Vaders troon!
Schenk ons den Geest, o Vader!
By de overzaalge wenteling
in dezen Goddelijken kring
koom ’t hart U immer nader,
tot dat we, ontheven van dit stof,
uitgalmen in Uw hemelhof
met al uw Dienaars samen:
Den ZEVEN GEESTEN voor den troon
zij, met den VADER en den ZOON,
lof en aanbidding! AMEN!

Deze aan de Openbaring van Johannes bijzondere benaming van den Heiligen Geest ziet op de volmaaktheid en verscheidenheid Zijner gaven en werkingen, welke eigenschap overal in de allegorische taal van de profetische schaduwen des Ouden Testaments, zoowel als in dit heilige Boek van den Aposte-Profeet, door het zevental wordt te kennen gegeven.

.