Da Costa/Gedachten by het graf van H.C. Capadose

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

GEDACHTEN BY HET GRAF
VAN
DEN TWAALFJARIGEN
HENDRIK CHRISTIAAN CAPADOSE,
28 MAART 1845.


De kleinen gaan ons voor in ’t koninkrijk des Heeren:
door kindren wil ons God Zijn diepe wegen leeren!
Hier rust het stof eens kinds, in ’t midden van de pijn
gegrepen om eerlang voor eeuwig vrij te zijn.
o Hendrik Christiaan! vrij is uw geest daar boven,
daar ’s Hemels Englen ’t Lam, dat voor u bloedde, loven
Terwijl in ’s aardrijks schoot u lichaampje uitgestrekt!
den Engel sluimrend wacht, die eens Gods dooden wekt!
o Kind van rouw en vreugd, van tranen en gebeden!
hoe zijt gy dus de rust al lijdend ingetreden!
Hoe dus van ’s levens lust en zoetheên losgesnoerd,
en als op vleuglen aan ’t oudrenhart ontvoerd?
U maakte Christus vrij door eigen lijdensbanden.
Zijn liefde deed uw hart in heilbegeerte ontbranden.
Zijn Geest was dáár, — gy leedt, beleedt en overwont,
gy — thands van zonde en pijn voor eeuwig zielsgezond.