Da Costa/Grafschrift

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

G R A F S C H R I F T.

De Roomsche Themis treurt op ’t stille graf des braven:
’t is VAN DER KESSEL, wiens gebeent’ hier ligt begraven!
Gy, wie ge ook zijn moogt, die dees tombe naadren zult,
is ’t meer dan zucht voor ’t aardsch, wat u het hart vervult,
en is ’t gevoelig voor vernuft, voor kundigheden,
voor onvervalschte deugd, en zuiverheid van zeden;
zoo eer hier, met den naam der Godspraak van de Wet,
de nagedachtenis eens leeftijds zonder smet!