Da Costa/Zendelingslied

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Z E N D E L I N G S L I E D

In nachtelijke droomen
   werd eens de stem gehoord:
„Wil tot ons overkomen,
   en help ons met het Woord!”
En, uit Euroop vernomen,
   toen nog in nacht gehuld,
heeft de overzij der stroomen
   den nooddruft straks vervuld!

Thands komt in alle richting
   de noodkreet tot Euroop.
En ’t woord der Godsrijkstichting
   neemt uit het West zijn loop
naar de Africaansche zanden,
   naar Groenlands langen nacht,
ja, naar die morgenlanden
   wier kroost het tot ons bracht.

Die ’t alles kunt vervullen,
   o Trooster, vol genâ!
help Gy, die helpen zullen,
   en met wie Ge uitzendt, ga!
opdat met ’s hemels wolken
   ZIJN weêrkonst word’ verbeid,
die ’t Licht is aller volken
   en Isrels heelijkheid.