Da Costa/Gregory Pierson-Oyens

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

BY DEN DOOD VAN HET JONGSTE KIND VAN ONZE VRIENDEN
GREGORY PIERSON-OYENS

            Verhuld in ’t kleed
            van ziekte en leed,
      trad in een godgeliefde woning
      een Engel, vragend voor den Koning,
         een zijner schaapjes, dier gekocht.
         Hy waarde rond in ’t huis; hy zocht —
hy zocht en vond… een kind dat vroeg reeds had vernomen
de stem des Herders: Laat de kleinen tot mij komen.

         En de Engel kwam
      en naar den lusthof van het Lam
   nam hy den kleinen heemling mede —
   ondanks eens vader sterke bede,
eens moeders vast geloof in worstelende smart!
            Is Jesus hard?
   en in zijn hemel nog niet heden
   de hoorder van Jaïrus smeekbeden?

            Zijn stille en hoort,
         de stem des troosters in het woord:
   Geschokte moeder, en gy diep bedroefde vader,
   in ’t hart gegriefden, maar bevoorrechten te gader:
Dat het vleesch zich verloochen’ de geest zich verblij’!
Mijn genade is met u, en uw kind is met My.

         1850.