Dagblad van Noord-Brabant/Jaargang 71/Nummer 14148/Pater H. Gelissen gehuldigd

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pater H. Gelissen gehuldigd
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 14 oktober 1931
Titel Pater H. Gelissen gehuldigd. Bij zijn zilveren priesterfeest te Waspik.
Krant Dagblad van Noord-Brabant
Jg, nr 71, 14148
Editie, pg [Dag], eerste blad, 2
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Pater H. Gelissen gehuldigd.

Bij zijn zilveren priesterfeest te Waspik

      Op schitterende wijze heeft de parochie van Waspik-Boven l.l. Zondag het zilveren Priesterfeest gevierd van Pater Honorius Gelissen, Rector Stichter der St. Theresiakerk, aldaar. Donderdagmorgen werd onder de H. Mis van half acht eene algemeene H. Communie gehouden door de kinderen der R.K. Bijzondere Scholen. Zondagmorgen werd een generale H. Communie der volwassenen gehouden ter eere van den jubilaris.
      Reeds lang vóór den aanvang der Hoogmis heerschte er in de nabijheid der kerk een bedrijvige drukte; door de zorg van de feestcommissie was voor de kerk en het klo[oste]r een prachtige versiering aangebracht; ook het inwendige der kerk was in een feestkleed gestoken.
      Om kwart voor tien werd de jubilaris door het feestcomite, bruidjes en misdienaars aan het klooster afgehaald, waarna onder het zingen van een welkomstlied de kerk werd binnengetrokken. Onmiddellijk daarna nam de solemneele Hoogmis een aanvang, opgedragen door den Jubilaris met assistentie van den Zeereerwaarden heer H. Huijbers, pastoor der parochiekerk als diaken, en van Pater Hubertus, assistent der st. Theresiakerk als sub-diaken. Het zangkoor voerde op verdienstelijke wijze een meerstemmige Mis uit. Na het Evangelie beklom pastoor Huijbers den kansel tot het houden van de feestpredicatie. In gloedvolle woorden wenschte de gewijde redenaar den Jubilaris geluk met het feest, hetwelk hij heden vierde en schetste vervolgens de hooge waardigheid van het Priesterschap. Na de Hoogmis werd door het Zangkoor een mooie feestcantate gezongen.
      Om twaalf uur nam in het klooster de receptie een aanvang, waaraan door verschillende vereenigingen en ook door zeer vele parochianen werd deelgenomen.
      Na het plechtig Lof om half drie had voor het kloostergebouw de aanbieding der feestgeschenken plaats, o.a. een nieuwen kruisweg geschilderd door den bekenden Limburgschen Kunstschilder Windhausen, een prachtig Mariabeeld, een missaal met lessenaar, enz. enz. Ook werden verschillende prachtige bloemstukken aangeboden. Zeer onder den indruk dankte de Jubilaris allen die hem op zijn zilveren priesterfeest blijken van belangstelling hadden betoond.
      Des avonds te half vijf bracht de harmonie „Volksvlijt en Volksvermaak” den Jubilaris eene serenade, waarbij zeer vele personen tegenwoordig waren.
      Waspik-Boven heeft den zeer geachten Jubilaris een luisterlijken dag bereid.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (14 oktober 1931) ‘Zilveren priesterfeest van den z.eerw. pater Honorius Gelissen’, Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, tweede blad, [p. 2].