Dagblad van Noord-Brabant/Jaargang 73/Nummer 14675/De studiedagen te Seppe

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De studiedagen te Seppe
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 5 juli 1933
Titel De studiedagen te Seppe. Een kunsttentoonstelling.
Krant Dagblad van Noordbrabant
Jg, nr 73, 14675
Editie, pg [Dag], Tweede Blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

De studiedagen te Seppe.

Een kunsttentoonstelling.

      Een tentoonstelling van kerkelijke en profane kunst! Wie zou zich daarover niet verheugen? Niet zoozeer omdat er ’n tentoonstelling meer in ’t leven geroepen is, och, als zoodanig zouden we haar — desnoods — kunnen missen. Maar om ’t heerlijk verschijnsel. Om de licht-glimp die daghet. Om ’t teeken des tijds, dat verblijdt. Als zoodanig kunnen we haar niet missen, is ze broodnoodig!
Want elke renaissance (en elke kunsttentoonstelling is ’n renaissance) moeten we bezoeken met ’n blij hart. Waarom? Omdat zij is ’n zege, behaald op de materie. Langzaam maar zeker worstelt de moderne tijd zich uit boven de stof. De sport- en cinema-enthousiasten zullen wellicht niet eens weten wat er gaat geschieden, maarde fijner-besnaarden, al vormen die nog niet 1 procent van de massa, zullen innerlijk hartelijk juichen. En die tentoonstelling is nog slechts ’n onderdeel van ’t festijn van den geest dat gevierd zal worden op 28, 29, 30 Augustus. De kunst-tentoonsteiling wordt gehouden bij gelegenheid van de sociale studiedagen voor het Bisdom Breda in het retraitehuis te Seppe. De commissie van voorbereiding van deze expositie heeft zich in deze een groote beperking opgelegd om verschillende omstandigheden. Vandaar dat er slechts enkele kunstenaars zijn uitgenoodigd om hun werken in te zenden en voornamelijk de keuze is gevallen op Breda en omgeving.
      De Oosterhoutsche schilder en beeldhouwer Albert Verschueren zendt zeer varieerende werken in, gelijk zijn veelzijdig talent die vanzelf moest scheppen Verder worden inzendingen verwacht van de Poorter, die met zijn bloemen en avondgezichten ’n merkwaardig talent verraadt; Windhausen, leeraar aan het R. K. Lyceum, zal voor velen een openbaring zijn en Douwes’ beeldwerk in fel realisme en stemmige mystiek moet belangstelling wekken bij de velen, die deze actueele sociale studiedagen meemaken. Onder de bouwmeesters zullen exposeeren: Hurks, Jan van Dongen Jr. en Berben, die in het Bredasche zoowel op profaan als kerkelijk gebied ’n goeden naam hebben. Het is niet uitgesloten, dat voor bepaalde technieken andere kunstenaars naast de bovengenoemden zullen genoodigd worden hun werken in te zenden en hierbij wordt gedacht aan kunstnaaldwerk, glas-in-lood, mozaieken enz.
      De aankleeding der expositie-ruimten zal geschieden door het antiquariaat Groneman te Breda, die met origineele Brabantsche en Fransche doeken zal drapeeren enz.
      Onwillekeurig komen ons bij ’t vernemen van bovenstaande de volgende dichtregelen over Brabant in ’t geheugen:
            Wie ooit U „donker Zuiden” durfde heeten
            Die peilde nooit de diepte van Uw lichte ziel,
            O, land van kunst, te weinig nog geweten.
      Te weinig nog geweten, zóó is het. En te weinig nog gewaardeerd. Daarom begroeten wij met zulk ’n vreugde dit bericht, want vergissen wij ons niet, dan zal ’t sterkste contingent inzendingen komen uit handen van in Brabant wonende kunstenaars.