Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage/Jaargang 249/Nummer 110a/Avondblad/Uit de Tijdschriften

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Uit de Tijdschriften
Auteur(s) L.
Datum Zaterdag 10 mei 1919
Titel Uit de Tijdschriften
Krant Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage
Jg, nr 249, 110a
Editie, pg Avondblad A, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Uit de Tijdschriften.

Groot Nederland.

      A. Moresco leverde een letterkundige bijdrage: Het Gebaar. Het is de treffend beschreven geschiedenis van een kapitein-kwartiermeester, die, vóór de hand aan zichzelf te slaan, wegens verduistering van militaire gelden, in dagboekvorm zijn laatste gedachten opschrijft. Gedachten, getuigend van een teergevoelig gemoed, geuit in scherpe, rake vewoordingen.
      Van W. M. Ebbink een vrij onbelangrijk schetsje „Strijd”, waarin verteld wordt, hoe de familie van Lor, moeite doet om dezen minder fraaien familienaam te veranderen in Maison de Lor. Het stukje, geschreven in een kinderachtig stijltje, wordt vervolgd.
      V. D. Isaachsen—Dudok van Heel geeft een interessant artikel over den Franschen philosoof Henri Bergson.
      Carry van Bruggen schreef weer een vervolg op haar artikelen Prometheus.
      Van J. W. Schotman werden eenige verzen opgenomen.


De Gids.      

      Van de verzen nemen we hier één van M. Nijhoff, geheel over. Het is getiteld: „De Kerstboom”.

De kaarsen branden tusschen mandarijnen,
Sneeuwsterren, speelgoed en gekleurdé noten.
De kindren zingen, en de dauw der groote
Oogen beweegt en blinkt in ’t trillend schijnen.

      Hoor hoe ze zingen: „Nu wees wellekome”.
’k Voel moeders hand weer die de mijne houdt.
En huiver bij den geur van ’t schroeiend hout
Als toen ik zong: „Gij zijt van ver gekomen”.

En staat daar weer de stal van Betlehem,
Sneeuw op het dak en licht door roode ramen!
— Moeder, wij waren veel te lang niet samen,
— Ik heb het lied vergeten met uw stem.

Zij strijkt weer door mijn haar en zegt: „Ach jongen,
„Je bent niet zwak, maar veel alleen geweest.
„Wist je niet, dat ik naast je stond op ’t feest
„Wanneer je weende omdat je kindren zongen?”

      Dr. A. J. Barnouw schreef een hoogst interessant artikel „The tragedy of Sir John van Olden Barnavelt.”
      Dat het groot gebeuren van heden toch ook aan „groote geesten” voorbijgaat, blijkt wel uit het feit, dat Stijn Streuvels zich geroepen acht, nog eens te behandelen.... Genoveva van Brabant!
      H. J. Kiewiet de Jonge geeft het slot van zijn artikel over de tweede volksraadszitting.
      A. de Graaf geeft de inleiding van een opstel over het bioscoopvraagstuk, dat in brochure-vorm zal verschijnen.


De Stijl.      

      De redacteur, Theo van Doesburg, heeft nummer 6 van de 2e jaargang geheel gevuld. Hij bespreekt het Italiaansche tijdschrift „Valori Plastici” en maakte de aanteekeningen bij de bijlagen. Het artikel „Moderne wendingen in het kunstonderwijs”, dat vervolgd wordt, zal ook worden voortgezet in de volgende aflevering.

L.