Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage/Jaargang 232/Nummer 291/Gister-avond, werd opnieuw in het Keizershof alhier, een vergadering gehouden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Gister-avond, werd opnieuw in het Keizershof alhier, een vergadering gehouden van hen, die in de occulte wetenschappen belangstellen. […]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage, zondag 11 en maandag 12 december 1898, Eerste blad, [p. 1]. Publiek domein.

[ Eerste blad, 1 ]  * Gister-avond, werd opnieuw in het Keizershof alhier, een vergadering gehouden van hen, die in de occulte wetenschappen belangstellen.
 De heer M. Prijes zette het doel van de voorgestelde vereeniging breedvoerig uiteen, namelijk de wetten te onderzoeken, waaraan de kracht der idee gehoorzaamt. In die vereeniging zal zoo min mogelijk behooren gepraat te worden, echter veel feiten geconstateerd en bestudeerd moeten worden. Als reden van bestaan van zoodanige vereeniging werd door den heer Prijes opgegeven de onjuiste philosophie van de tegenwoordige beoefenaars der natuurwetenschappen.
 Het einddoel der vereeniging moest zijn, het stichten van een Academie, en een inrichting voor physische geneeswijze. Spreker stelde zich voor spoedig in broohure-vorm deze zaken nog nader uiteen te zetten. Vele personen traden daarop als lid der nieuwe vereeniging toe, welke op historische gronden, „occultisten kring” genoemd werd.
 Verdere inlichtingen geeft de heer M. Prijes Sumatrastraat 8, iederen avond na acht uur gaarne. De tweede vergadering is bepaald op Vrijdag aanst. in hetzelfde locaal.