Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage/Jaargang 242/Nummer 174/De Internationale havenquaestie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De Internationale havenquaestie’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, woensdag 29 juli 1914, Eerste Blad, [p. 1]. Publiek domein.
[ Eerste Blad, 1 ]

De Internationale havenquaestie.

 De Haagsche redacteur van het Hbld. verneemt, dat in de zaak van de te Vlaardingen aan te leggen Duitsche werf in zooverre een misverstand heerscht, dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. Indien onze regeering de Duitsche vestiging te Vlaardingen ongewenscht mocht achten, kan zij deze nog steeds voorbehouden. Intusschen meent de correspondent dat de te nemen beslissing zeker niet zal worden beïnvloed door eenige vrees voor internationale moeilijkheden, al ware het alleen maar omdat de ontworpen inrichting onder het vuur zou liggen van het fort aan den Hoek van Holland.
 Ook de Haagsche correspondent van de Daily News spreekt van een voorloopige concessie, terwijl hij voorts nog mededeelt, dat het departement van buitenlandsche zaken bezwaren heeft opgeworpen. Ofschoon van regeeringswegeg inlichtingen aan den correspondent zijn geweigerd, heeft hij toch vernomen, dat de kwestie nog in overweging wordt gehouden.