Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage/Jaargang 242/Nummer 174/De staking bij de H. T. M.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘De staking bij de H. T. M. (Ingezonden)’ door Nathans
Afkomstig uit het Dagblad van Zuid-Holland en ’s-Gravenhage, woensdag 29 juli 1914, Eerste Blad, [p. 1]. Publiek domein.
[ Eerste Blad, 1 ]

De staking bij de H. T. M.

(Ingezonden).

 Door den heer Nathans, H. B. lid der Nederl. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, wordt ons meegedeeld:
 De persberichten der laatste dagen, blijkbaar gelanceerd door de H. T. M. Directie, hebben duidelijk de strekking het te doen voorkomen, als zou de staking met een meer of minder groote nederlaag van het personeel zijn geëindigd. Zelfs bedankte de heer van Houten op 27 Juli, volgens de courantenberichten, het controleurs-corps voor de bewezen diensten, waaraan de H. T. M. „haar overwinning had te danken”.
 Een zoodanige voorstelling van zaken is geheel in strijd met de werkelijkheid.... en met de verklaringen door den heer Mr. van van Houten op Zondag 26 Juli afgelegd, tegenover de Heeren v. d. Voort van Zijp, Rutgers, Hoejenbos en Moltmaker. Deze verklaringen waren van dien aard, dat de stakingsleiding er volkomen genoegen mee kon nemen, wat zeker niet het geval zou zijn geweest, gezien de ongeschonden kracht waarover het stakende personeel beschikte, wanneer inderdaad sprake zou zijn van een overgave door het personeel, als waarvan thans de indruk blijkbaar moet worden gewekt.
 Voorshands volstaan wij hiermee en stellen alleen nog de vraag: „Is het wel bevorderlijk voor een verdere vreedzame afdoening van zaken, dat de H. T. M. nu alweer en — reeds op zoo’n prikkelende wijzee optreedt?”
 De door het personeel veroverde voordeelen worden er weliswaar niet door ongedaan gemaakt, — de organisaties zijn krachtiger dan ooit uit dezen strijd getreden, doch zelfs de schijn van een nederlaag behoeven de organisaties van het personeel niet op zich te laten rusten.

 Woensdagavond vindt opnieuw een gecombineerde hoofd­be­stu­ren­ver­ga­de­ring der drie organisaties plaats.