De Amsterdammer/Jaargang 19/Nummer 5688/Vlaardingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Vlaardingen’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Amsterdammer, dinsdag 18 november 1930, eerste blad, p. 2. Publiek domein in de EU.


[ eerste blad, 2 ] VLAARDINGEN. Inplaats van den heer J. Zebel, is tot secretaris der afd. Vlaardingen van den Ned. Bond van Chr. Prot. Post-, Telegr.- en Telef.-personeel „Door Plicht tot Recht” benoemd de heer P. Hornaat, Oosterstraat 47.

— Door de Jeugdgroep van de afd. Vlaardingen van den Ned. Chr. Bouwarbeidersbond zal Zaterdag 22 November a.s. ’s middag 2.30 uur een excursie gemaakt worden naar de Tentoonstelling te Naaldwijk. Vertrek per autobus vanaf den afrit bij de P. K. Drossaartstraat.

— Voor de Vereen. voor In- en Uitw. Zending „Rehoboth” zal Woensdagavond 8 uur in haar lokaal aan de Hofjesstraat optreden. Ds. A. C. G. den Hertog, Ned. Herv. pred. te Rotterdam.