De Gooi- en Eemlander/Jaargang 60/Nummer 133/Ir. Jos. Cuypers zeventig jaar

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Ir. Jos. Cuypers zeventig jaar
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 9 juni 1931
Titel Bouwkunst. Ir. Jos. Cuypers zeventig jaar. Bouwer van kathedralen
Krant De Gooi- en Eemlander
Jg, nr 60, 133
Editie, pg [Dag], 6
Opmerkingen Joseph Cuypers vermeld als Jos.Th.J. Cuypers, Pierre Cuypers als Cuypers, Pierre Cuypers jr. als Pierre Cuypers
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

De nieuwe Kathedraal St. Bavo te Haarlem.


BOUWKUNST.

Ir. Jos. Cuypers zeventig jaar.

Bouwer van kathedralen.

      Ir. Jos. Th. J. Cuypers, de architect van de groote, nieuwe R. K. St. Bavokerk te Haarlem en van zoo vele andere R. K. kerken in ons land, viert morgen zijn zeventigsten verjaardag.
      De thans zeventigjarige is een zoon van den grooten bouwmeester Cuypers, den bouwer van het Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam, de kunstenaar, die uit een vernieuwing van de oude Westersche tradities een nieuwen kunstvorm wilde scheppen. Misschien was dit op zichzelf een onmogelijkheid, maar wanneer wij zijn grootsche gebouwen zien, voelen wij toch diepen eerbied voor de heldere en bewegelijke levenskracht, waarmede hij de neo-Gothiek wist te doordringen. Onder de hoede van dezen kunstenaar heeft Jos. Cuypers zeer langen tijd gewerkt, vandaar dat wij in zijn werk ook het fundament der oude tradities terugvinden.


Ir Jos. Cuypers.

      Jos. Cuypers werd den l0den Juni 1861 te Roermond geboren, maar reeds in 1864 trok de familie Cuypers naar Amsterdam. Hij leerde in Rolduc en studeerde vervolgens in Delft, waarna hij op de ateliers van zijn vader in Amsterdam en Roermond werkte. In 1895 werd hij waarnemend architect aan het Rijksmuseum, hij volgde ook zijn vader op als leeraar aan de Amsterdamsche Kunstnijverheidsschool en de Rijksnormaalschool.
      Samen met zijn vader voerde hij de restauratie van het geweldige kasteel van Haarzuilen uit; op zijn drie en dertigste jaar begon hij aan zijn teekeningen voor de nieuwe Haarlemsche St. Bavo. Vijf en twintig jaar lang is dit werk gegroeid, voortgebouwd op de neo-gothieke stijlbegrippen van den ouden Cuypers.
      Jos. Cuypers geniet als R. K. kerkbouwer in ons land terecht een groote vermaardheid; hij bouwde ook bedehuizen in Den Bosch, Steenbergen, Dongen, Beverwijk, Schimmert en nog met medewerking met zijn zoon arch. Pierre Cuypers de St. Antonius Abt te Scheveningen en de kerk van O. L. Vrouwe van Altijdd. Bijstand te Bussum. Nog vele andere kerken bouwde Cuypers, ook landhuizen, scholen, fabrieken, enz. Hij ontwierp eveneens de Amsterdamsche effectenbeurs, terwijl onder zijn leiding ook zeer vele restauraties werden uitgevoerd. Uit den lateren tijd stamt o.a. zijn ontwerp voor de philosophische school der Jezuïten te Nijmegen.
      Jos. Cuypers woont sinds 1915 te Roermond, waar zijn groote ateliers zijn, en waar hij in een omgeving van rustige en stijlvolle traditie nog vele werken tot stand brengt.