De Gooi- en Eemlander/Jaargang 64/Nummer 159/Memorie van antwoord Indische begrooting

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Memorie van antwoord Indische begrooting’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Gooi- en Eemlander, dinsdag 9 juli 1935, eerste blad, p. 3. Publiek domein in de EU.


[ Eerste blad, 3 ]

Memorie van antwoord Indische begrooting.

BATAVIA, 9 Juli. (Aneta). In de Memorie van Antwoord op de Beschouwingen van den Volksraad inzake de eerste behandeling van de begrooting verklaart, de Regeering dat zelfs geleidelijke afschaffing van den Raad van Ned.-Indië lijnrecht in strijd is met de inzichten welke de Regeering hieromtrent heeft. De Regeering verklaarde menigmaal dat dit College onmisbaar is.

Een passieve kennis van de Maleische taal kan nuttig zijn voor Regeeringsgemachtigden daar ook de mogelijkheid bestaat dat Volksraadsleden in vergaderingen van de Maleische taal gebruik wenschen te maken.

Verdere eischen hieromtrent behoeven niet te worden gesteld daar zijzelven zich van de Nederlandsche taal kunnen bedienen.