De Gooi- en Eemlander/Jaargang 64/Nummer 159/Nationale vijfkamp voor officieren en onderofficieren

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Nationale vijfkamp voor officieren en onderofficieren’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit De Gooi- en Eemlander, dinsdag 9 juli 1935, eerste blad, p. 3. Publiek domein in de EU.


[ Eerste blad, 3 ]

NATIONALE VIJFKAMP VOOR OFFICIEREN EN ONDEROFFICIEREN.

Te Amersfoort is de jaarlijksche vijfkamp voor officieren en onderofficieren, uitgeschreven door het Nederlandsch Olympisch Comité, begonnen met de zwemwedstrijden, welke gehouden werden in het natuurbad Soestduinen. De deelnemers moesten 300 meter afleggen. Verschillende officieren en onderofficieren, die zich voor deelneming aan dezen vijfkamp hadden opgegeven, hadden zich teruggetrokken. Er wordt thans deelgenomen door 21 officieren, behoorende tot de groep met paardrijden en 16 van de groep met handgranaatwerpen, terwijl er 10 onderofficieren van de groep met paardrijden waren en 16 van de groep met handgranaatwerpen.

De uitslagen van de zwemwedstrijden waren als volgt:

Officieren: (groep paardenrijden):

1. res. 2e luit. C. Struys Jr. 5.22.3; 2. 2e luit. J. Serré 3.34.4; 3. 2e luit. J. P. F. v. d. Horst; 4. luit. ter zee Jhr. van Geen; 5. 2e luit. M. P. Feith; 6. 1e luit, D. W. v. d. Bosch; 7. 2e luit. A. J. de Vries; 8. 2e luit. Th. L. D. Graaf; 9. 1e luit, J. G. Berghuijs; 10. 1e luit. P. v. d. Heide; 11. 1e luit. K. J. H. Poll; 12. 1e luit. D. C. de Vries; 13. J. Bakker Schut (Officier van gezondheid 2e kl.); 14. 1e luit. J. A. Bruine; 15. Kapt. E. E. Dulffer; 16. 2e luit. F. Rouffaer; 17. Majoor H. D. Scherpenhuyzen; 18. kapt. H. Mijsberg; 19. kapt. J. M. B. M. F. van Strien; 20. 2e luit. B. A. H. Jansen en 1e luit. J. A. van Kooten (beide uitgevallen).

Voor de groep granaatwerpen is de uitslag:

1. 2e luit. E. van Hootegem 5.24.4; 2. res. 1e luit. L. H. Serré 5.34.4; 3. 2e luit. P. J. Cornelissen; 4. kapt. J. K. de Visser; 5. res. 1e luit. W. Bolken; 7. 1e luit. J. Kroes; 8e. 1e luit. W. A. Feitsma; 9. 2e luit. J. A. Vergouwen; 10. 2e luit. F. v. d. Meij; 11. 2e luit. W. B. Straver; 12. 1e luit. J. H. Wagenvoorde; 13. 1e luit. L. A. Paling; 14. 2e luit. J. v. d. Molen; 15. 1e luit. P. de Koch; 16. kapt. J. E. Hofman.

Het diploma werd verworven door de nummers 1 tot en met 12 van de groep paardrijden en door de nummers 1 tot en 14.

De uitslag van de zwemwedstrijden voor onderofficieren groep paardrijden is:

1. wachtm. Th. B. Souer 6.22; 2. wachtm. A. C. Alma; 3. wachtm. M. W. De Best; 4. wachtm. C. Brouwer; 5. serg. A. B. de Vos; 10. wachtm. D. de Vries. Het diploma verwierven de nummers 1 tot en met 7.

Voor de groep met handgranaatwerpen is de uitslag:

1. serg. Th. Verdurmen 7.03; 2. serg. maj. H. Heesterman; 3. serg. Th. Meert; 4. serg. W. Carels; 5. serg. konstabel Pauw; 6. wachtm. H. C. Vincent; 7. serg. H. C. v. d. Bangard; 8. Fourier H. Jansen; 9. L. J. L. M. Haerden; 10. serg. W. M. van Nuland; 11. serg. K. Mars; 12. serg. J. ter Burg; 13. Adj. O.O. P. J. Berlemon; 14. serg. C. Huiszoon; 15. Adj. O.O. H. A. J. Snijders; 16. serg. F. Wiedijk. Het diploma werd behaald door de nummers 1 tot en met 9.