De Grondwet/Jaargang 59/Nummer 51/Dr. P. J. H. Cuipers †

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dr. P. J. H. Cuipers †
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 3 maart 1921
Titel Laatste berichten. Dr. P. J. H. Cuipers †
Krant De Grondwet
Jg, nr 59, 51
Editie, pg [Dag], [3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

LAATSTE BERICHTEN.

Dr. P. J. H. CUIPERS †.

      ROERMOND. Hedenmorgen is, nadat gisternacht zijn gezondheidstoestand wederom verergerde, de ruim 93 jarige hoogbegaafde bouwkundige, Dr. Petrus Josephus Hubertus Cuypers, na tijdig voorzien te zijn geweest van de H.H. Sacramenten der Stervenden overleden.

      Dr. Cuypers werd geboren te Roermond den 16en Mei 1827 en bereikte dus den hoogen ouderdom vanbijna 94 jaren.
      Hij bezocht eerst de Latijnsche school om daarna verder opgeleid te worden aan de Academie voor Schoone Kunsten te Antwerpen.
      In 1849 behaalde hij de prix d’excellence en het architects-diploma, waarna de jonge architect ter verdere bekwaming vele reizen door verschillende landen van Europa ondernam. Zich vestigend te Roermond verbleef hij aldaar tot 1864.
      Sedert hij in 1853 zijn maandschrift „W. D. G.” benevens een atelier voor beeldhouwkunst ter bevordering der kerkelijke kunst stichtte, trok hij meer en meer door zijn wijdschen blik en als aangeboren kunstzin de algemeene aandacht. Vooral de Fransche gothiek heeft op zijn werk veel invloed gehad.
      Grootsche werken heeft hij tot stand gebracht, welke geweldige monumenten zijn naam in toekomstige eeuwen zullen doen voortleven.
      In 1863 werd hem het leeraarsambt aangeboden aan de normaal- en kunstnijverheidsschool te Amsterdam, waarom hij zich daar metterwoon ging vestigen, waar hij tevens werd benoemd tot Rijksarchitect.
      Verscheidene rijksgebouwen als o.m. het Rijksmuseum en het Centraal Station te Amsterdam dragen den stempel van Dr. Cuyper’s vernuft. Ook vele kerken getuigen van Dr. Cuyper’s talenten.
      De Universiteit te Utrecht vereerde den begaafden kunstenaar den doctorstitel honoris causa.
      In 1891 huwde hij met Antoinette Alberdingk Thijm, na wier dood in 1896 hij zich wederom in zijn geboortestad ging vestigen.
      Hij bezat een scherpzinnige geest, die hem de gaaf schonk van scherp waarnemen, gepaard aan fijn kunstgevoel, welke hem uitermate van dienst waren bij zijn diepgaande studiën zoowel in de Fransche als Germaansche Gothische stijl uit de middeleeuwen.
      Dr. Cuyper schreef verschillende werken en maakte indertijd vooral ook buiten de grenzen naam met zijn boek „Der Dom zu Mainz; Baugeschichtliche Skizze”, dat in 1878 uitkwam.
      Hij was van streng godsdienstige Katholieke opvatting in leven en werken.

R. I. P.