De Leidsche Courant/Jaargang 8/Nummer 4215/Kunstclub "De Sphinx"

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kunstclub „De Sphinx”
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 19 januari 1917
Titel Letteren en kunst. Kunstclub „De Sphinx”.
Krant De Leidsche Courant
Jg, nr 8, 4215
Editie, pg [Dag], [3]
Brontaal Nederlands
Bron leiden.courant.nu
Auteursrecht Publiek domein

Letteren en Kunst.

Kunstclub „De Sphinx”.

      Gistermiddag om 2 uur werd in tegenwoordigheid van eenige genoodigden in de bovenzalen van „De Harmonie” te Leiden door den heer J. J. P. Oud, voorzitter der Leidsche Kunstclub „De Sphinx” een tentoonstelling geopend van werken van leden en genoodigden.
      In zijn openingsrede memoreerde hij het ontstaan van de vereeniging en zette uiteen, wat aanvankelijk met de oprichting beoogd werd. Daar er in Leiden geen kunstvereeniging bestond, die volgens de meening der oprichters op kunstgebied vooruitstrevend genoeg was, zag men zich genoodzaakt om, wilde men tot het eenmaal gestelde doel geraken, de Leidsche kunstclub „De Sphinx” te vormen. Het doel nu hiervan is, mede te werken aan de ontwikkeling en bevordering der schilderkunst, vooral de moderne, want dat is de kunst der toekomst. De voorzitter bracht nog dank aan de tentoonstellingscommissie en sprak zijne groote voldoening uit over hetgeen door haar was verricht.
      Hij sprak met genoegen over het nu reeds bereikte resultaat en deelde zelfs mede, dat reeds eenige buitenlandsche werken waren ingezonden.
      Dit alles gaf moed voor de toekomst.
      Daarna werden wij zeer welwillend rondgeleid door den heer Theo van Doesburg, die ons omtrent enkele werken zeer gewaardeerde inlichtingen gaf.
      Drie kunstrichtingen in de schilderkunst zijn hier vertegenwoordigd: Het cubisme, het expressionisme en het symbolisme, waarvan vooral de drie werken: strijd, geloof, gebed, onze aandacht trokken.
      Ook van onzen gids zelf, den heer Theo van Doesburg, was een lief abstract cubistisch werkje aanwezig (stilleven-compositie).
      Deze tentoonstelling, hoewel zeer sober georganiseerd, is toch voor kunstkenners een bezoek overwaard. Ook wij hopen er later nog eens een kijkje te gaan nemen en komen er dan nog wel eens wat meer uitgebreid op terug.