De Maasbode/Jaargang 20/Nummer 3473/Lage-Zwaluwe, 30 Maart

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Lage-Zwaluwe, 30 Maart
Auteur(s) J.
Datum Zaterdag 31 maart 1888
Titel Letteren en kunst. Lage-Zwaluwe, 30 Maart
Krant De Maasbode
Jg, nr 20, 3473
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Lage-Zwaluwe, 30 Maart. Opnieuw is de R. K. kerk alhier met een kunststuk verrijkt. Zij is door de milddadigheid van den heer C. H. Van Lommel te Brussel in het bezit gekomen van een prachtigen, kostbaren en kunstvollen kruisweg.
      In middeleeuwschen stijl met Mussini-verf op koperen platen geschilderd door den heer H. Windhausen te Roermond, is deze kruisweg een waar sieraad van het trotsche tempelgebouw. Maar niet alleen dat hij het inwendige der kerk op zoo buitengewone wijze versiert, de hoofdzaak is, dat hij de geleovigen tot innige godsvrucht opwekt.
      Wie wordt niet diep getroffen bij het aanschouwen van den lijdenden Godmensch en Zijne H. Moeder! De Goddelijke Lijder, die bij elke statie in kleur en wezenstrekken meer den dood nabij komt, dwingt medelijden en vereering af, terwijl het zielsverdriet der Moeder ons hart met weemoed vervult. Het pleit voor het godsdienstig gevoel van den kunstenaar, dat hij de hoofdpersonen in die droevige geschiedenis zóó heeft weten te malen.
      De muurschildering, die de staties op fraaie wijze encadreert en als het ware met deze één geheel uitmaakt, doet den heer J. Lommen te Roermond alle eer aan.
      Mogen in ieders hart weerklank vinden de woorden van den Zeereerw. heer pastoor; bij gelegenheid van de plechtige wijding van den nieuwen Kruisweg op Palmzondag l.l. tot de geloovigen geuit, om nl. voor den milden gever Gods zegen naar ziel en lichaam af te smeeken, en dat het geschenk moge bijdragen tot toeneming van de godsdienstige oefening van den H. Kruisweg, om zoodoende te strekken tot heil en zaligheid der parochianen.

J.      

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (5 april 1888) ‘Kerknieuws. Lage-Zwaluwe, 30 Maart’, De Grondwet, [p. 3].
  • Anoniem (6 april 1888) ‘Binnenland. Lage-Zwaluwe, 30 Maart’, Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, [p. 1].