De Maasbode/Jaargang 21/Nummer 3690/Roermond, 18 Dec.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermond, 18 Dec.
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 20 december 1888
Titel Roermond, 18 Dec.
Krant De Maasbode
Jg, nr 21, 3690
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      Roermond, 18 Dec. Z. H. de Paus heeft Z. D. H. Mgr. F. Boermans tot Assistent-Bisschop bij den Pauselijken troon benoemd.
      Heden, na de plechtige Synodale Hoogmis, werden aan onzen doorluchtigen Bisschop de gelukwenschen en het jubilé-geschenk der eerwaarde geestelijkheid (het door den heer Windhausen geschilderd portret in olieverf van Z. D. H. en de herstelde portretten van Z. D. H. voorgangers op den Bisschoppelijken zetel) bij monde van den Hoogeerw. heer Mgr. Dr. Hoefnagels, proost van het Kapittel, aangeboden.
      De hooge jubilaris was zichtbaar bewogen en drukte in eenige welgekozen, diep uit het hart gegrepen woorden zijn erkentelijkheid uit.
      Door de leden der H. Familie alhier zal aan Z. D. H. Mgr F. Boermans, ter gelegenheid van zyn gouden priesterjubilé, een prachtig album ten geschenke worden gegeven, bevattende de namen van aile leden en eereleden. Het album is, wat uitvoering aangaat, een waar kunststuk. Het bevat een titelplaat van de handen van den bekwamen calligraaf den heer Gabriels, terwijl het versierd is met verschillende platen, meesterlijk geteekend door andere kunstenaars, allen leden der heilige Familie.
      De band van witte met goud geborduurde zijde werd vervaardigd door de firma Van Hove & Laumen.

Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Anoniem (21 december 1888) ‘Roermond, 19 December’, Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, p. 2020 (gedeeltelijk).