De Maasbode/Jaargang 27/Nummer 5582/Letteren en kunst

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Letteren en kunst
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 3 april 1895
Titel Letteren en kunst
Krant De Maasbode
Jg, nr 27, 5582
Editie, pg [Dag], [2]
Opmerkingen Jean Antoine Oor vermeld als J.A. Oor
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

LETTEREN EN KUNST.

      Het is ons aangenaam te kunnen wijzen op eene nieuwe erkenning onzer vaderlandsche Christelijke kunst in het buitenland.
      Bij de paters Camillianen te Rijssel (Frankrijk) is een nieuw hoogaltaar ingewijd, door de Roermondsche firma J. A. Oor en Zonen geleverd. De bij de plechtigheid genoodigden drukten hunne algemeene tevredenheid uit door de vleiende begroeting: „C’est un chef d’oeuvre! Honneur à l’artiste hollandais!
      En werkelijk, nooit zou de Fransche lichtzinnigheid er toe gekomen zijn, den H. Camillus met die religieuse opvatting voor te stellen, welke zoo eigen is aan de Hollandsche firma. Hoe levend toch zijn de vier kleine groepen, die de voornaamste feiten uit het leven van den grooten ziekenpatroon weergeven; d. i. zijne bekeering, de ingeving Gods tot het stichten eener kloosterorde, de goedkeuring dier orde door Gregorius XVI, en eindelijk de glorievolle dood des heiligen. Hoe levend ook en hoe indrukwekkend de twee groote groepen, die de geestelijke en lichamelijke liefdewerken der paters Camillianen voorstellen!
      ’t Is te hopen, dat het ernstige en religieuze der echt kerkelijke kunst het theatrale der Fransche ateliers meer en meer vervange. Misschien zou het een middel wezen om de oude devotie van het diepgevallen Frankrijk te doen herleven.


      Door de EE. PP. Augustijnen wordt een Maandschrift voor Christelijke gezinnen uitgegeven, gewijd aan de bevordering der godsvrucht tot O. L. Vrouw van Goeden Raad. De geschiedenis van deze devotie, rijk aan heerlijke gevolgen voor hen, die haar beoefenden, wordt er uitvoerig in medegedeeld, en voorts bevat het maandschrift godsdienstige verhalen, levens van Heiligen, overwegingen enz., welke voor Katholieke huisgezinnen een uitstekende lectuur vormen. De 4 eerste afleveringen van den tweeden jaargang liggen voor ons en doen ons een gunstig oordeel over de uitgave uitspreken. Ze is hier en daar door illustraties versierd, en de uitgever heeft voor flink papier en een netten druk gezorgd. De jaargang, welke 12 afleveringen, elk van 32 blz., bevat, kost slechts ƒ 1 ’sjaars. Het maandschrift verschijnt bij den uitgever Eduard van Wees te Breda. Wij bevelen het gaarne aan onze lezers ter kennismaking aan en hopen, dat deze tot vlijtige lezing van het uitstekend periodiek geschrift leiden zal. De 12 afleveringen van den jaargang vormen een dik boekdeel, dat blijvende waarde heeft.