De Maasbode/Jaargang 27/Nummer 5702/Kerknieuws

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kerknieuws
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 29 augustus 1895
Titel Kerknieuws
Krant De Maasbode
Jg, nr 27, 5702
Editie, pg [Dag, 2]
Opmerkingen Michaël Willemsen vermeld als H. Willemsen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

KERKNIEUWS.

      St. Odiliënberg, nabij Roermond, is heden in feestdos. De algemeen geachte en ijverige pastoor dier parochie, de Zeereerw. heer H. Willemsen, viert heden zijn 40-jarig priesterfeest. Ter dier gelegenheid hadden zijne parochianen zich beijverd om den waardigen herder blijken hunner sympathie te geven.
      Voordat pastoor Willemsen te St. Odiliënberg, deze beroemde bedevaartplaats, wegens de grafsteden der HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus, apostelen van Nederland en medehelpers van den H. Willibrordus, werd benoemd, was hij kapelaan der St. Servaaskerk te Maastricht. Aldaar heeft hij de Maastrichtsche heiligdommen en de daarop betrekking hebbende oorkonden uit het stof der vergetelheid te voorschijn gebracht en geordend. Eveneens heeft hij de H. schatten van Houthem, Susteren en Gronsveld tot hunnen ouden luister teruggebracht. Te St. Odiliënberg benoemd, wijdde pastoor Willemsen zijne krachten aan het herstel der grafsteden van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus en niet het minst aan de restauratie der aloude moederkerk van het bisdom Roermond. Deze eerbiedwaardige kerk te St. Odiliënberg wist hij tot grooten luister te brengen.
      Behalve in geschriften van geschiedkundigen aard als de Antiquités Sacrées, waarin hij de vruchten zijner nasporingen neerlegde, verplichtte pastoor Willemsen het bisdom Roermond aan zich door de samenstelling van het diocesaan brevier, het Proprium Ruræmundense, waardoor het bisdom Roermond in het bezit kwam van het beste en rijkste brevier der landsheiligen.
      Geen wonder dus, dat heden bijna geheel het bisdom zich wendt naar St. Odiliënberg, om pastoor Willemsen blijken van sympathie te geven.

      In het moederhuis der Dames du Sacré Cœur te Parijs heeft de verkiezing eener nieuwe algemeene overste plaats gehad ingevolge het overlijden van moeder De Sartorius. Gekozen is moeder Digby, overste te Mormocetiers en assistente-generaal. Zij is eene Engelsche van geboorte, dochter van lord Digby en de markiezin van Lothian, en 65 jaren oud. Moeder Digby is eene bekeerlinge uit het Anglicanisme.